Brief Jaarbrief Terugkeer vreemdelingen 2020

De gedwongen en begeleide terugkeer van vreemdelingen naar hun land van herkomst verliep ook in 2020 in de regel zorgvuldig, veilig en humaan. Wel beveelt de Inspectie Justitie en Veiligheid de partijen die betrokken zijn bij de uitzettingen aan om gezondheidsinformatie te leveren die beter bruikbaar is. Ook de registratie van persoonlijke bezittingen kan beter, meldt de Inspectie JenV in haar jaarbrief 2020 over haar toezicht op dit terugkeerproces.