Plan van aanpak 'Knelpunten in het vertrekproces'

Plan van aanpak van een onderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie naar de oorzaken van de knelpunten bij de terugkeer van vertrekplichtige vreemdelingen.