Plan van aanpak - Bewaking van de blauwe grenzen

Plan van aanpak van een onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid naar de grensbewaking van zeehavens.