Onderzoek naar grensbewaking zeehavens

De Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) gaat onderzoeken hoe de grenscontrole op vreemdelingen in Nederlandse zeehavens verloopt. Ze kijkt daarbij naar de manier waarop grenswachters  van de Koninklijke Marechaussee (KMar) en de Zeehavenpolitie hierbij eerder verkregen informatie over het scheepsverkeer benutten.

Niet elk binnenkomend schip kan gecontroleerd worden op bijvoorbeeld illegale migranten. De KMar en Zeehavenpolitie moeten daarom selectief te werk gaan. Zij doen dit door informatie uit verschillende bronnen te verzamelen en aan de hand daarvan risicoanalyses te maken. Deze risicoanalyses zijn  leidend voor het daadwerkelijk bewaken van de grenzen, inclusief de keuze welke schepen te controleren. Dit is het zogeheten Informatiegestuurd Optreden (IGO).

Om schepen te selecteren voor controles en daarmee bij te dragen aan het terugdringen van mensensmokkel en illegale immigratie moet dit IGO in theorie en in de praktijk goed werken. De Inspectie zal zich daarom in haar onderzoek hier specifiek op richten.

Beeld: ©MaritiemNieuws.nl / Kees Torn