De kwaliteit van de beschermde opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Rapport van de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie met de resultaten van hun onderzoek naar de kwaliteit van de beschermde opvang. In deze opvangvorm worden jongeren geplaatst van wie het risico op verdwijnen groot is, omdat ze slachtoffer zijn of kunnen worden van mensenhandel.