De identificatie van asielzoekers in Nederland - Vervolgonderzoek naar de registratie en identificatie van asielzoekers door de politie en de Koninklijke Marechaussee

Rapport over een vervolgonderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie naar het identificatieproces van asielzoekers in de identificatiestraten. De Inspectie concludeert dat dit proces inmiddels in belangrijke mate is verbeterd.