Rapport 'Monitor Vreemdelingenketen' gepubliceerd

Naar aanleiding van de bevindingen en conclusies uit het inspectierapport over het overlijden van Alexander Dolmatov - ruim een jaar geleden - is een fors aantal verbetermaatregelen in gang gezet. De Inspectie Veiligheid en Justitie is verzocht om de voortgang van de implementatie van deze maatregelen periodiek te monitoren. Dit alles heeft geleid tot een grote druk op de vreemdelingenketen.

Het doorvoeren van de vele uiteenlopende verbetermaatregelen in een keten die bestaat uit een groot aantal partners, is geen eenvoudige opgave.

In het rapport Monitor Vreemdelingenketen concludeert de Inspectie VenJ dat er het afgelopen jaar forse stappen zijn gezet. Een aantal verbetermaatregelen is succesvol geïmplementeerd of volgens planning in gang gezet. Een aantal andere maatregelen vraagt echter om een extra inspanning. Dit geldt met name voor de informatieoverdracht binnen de keten. Hiervoor is het noodzakelijk dat de ketenpartners ondersteund worden door goede (ICT-) voorzieningen, maar vooral dat de keten blijft investeren in het ketenbewustzijn van haar medewerkers.

In het rapport 'Monitor Vreemdelingenketen' vindt u een gedetailleerdere weergave van de bevindingen van de Inspectie.