Plan van aanpak ‘De opvang van kwetsbare asielzoekers in de noodopvang’ wordt herzien

Sinds de vaststelling van het plan van aanpak van het onderzoek naar kwetsbare asielzoekers in de noodopvang hebben zich verschillende ontwikkelingen voorgedaan. Zo is het beleid rond de aanpak van overlastgevende asielzoekers aangescherpt. De Inspectie Veiligheid en Justitie heeft daarom besloten het plan van aanpak te herijken en te actualiseren. Hierdoor is het voorgenomen onderzoek naar kwetsbare asielzoekers in de noodopvang nog niet in uitvoering genomen.

Zodra het herziene plan van aanpak klaar is en het onderzoek start, verschijnt hierover een nieuwsbericht op deze website.