Vervolgonderzoek 'De identificatie van asielzoekers in Nederland'

De identificatie en registratie van asielzoekers wordt in Nederland uitgevoerd door de politie en de Koninklijke Marechaussee (KMar) en heeft als primaire doelstelling de vaststelling van identiteit, nationaliteit en verblijfstitel/status van de asielzoeker. Daarnaast draagt het bij aan het bestrijden van onder meer mensensmokkel en mensenhandel en van openbare veiligheidsproblematiek, zoals terrorisme.

De Inspectie Veiligheid en Justitie voert een vervolgonderzoek uit naar de identificatie en registratie van asielzoekers in Nederland. Dit gebeurt op verzoek van de minister en staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.

Het onderzoek richt zich op de zorgvuldigheid en doeltreffendheid van het identificatie- en registratieproces zoals dat in de zogeheten ID-straten van de politie en op de locatie Schiphol door de KMar wordt uitgevoerd. Tevens onderzoekt de Inspectie VenJ of de kwaliteit van het identificatie-en registratieproces in de praktijk geborgd is.