Vertrekproces vreemdelingen verloopt goed

Delen van informatie tussen organisaties blijft punt van zorg

Het al dan niet gedwongen vertrek uit Nederland van vreemdelingen die hier niet mogen blijven, gebeurt zorgvuldig, veilig en humaan. In het vertrekproces is de veiligheid van de vreemdeling, het personeel en de omgeving gewaarborgd. Wel blijft de informatieoverdracht tussen betrokken organisaties een punt van zorg. Dit is ondanks eerdere oproepen van de Inspectie Justitie en Veiligheid om deze te verbeteren en maatregelen die de keten zelf invoerde. Dat blijkt uit twee onderzoeken van de Inspectie Justitie en Veiligheid naar het vertrekproces. Van zo’n 60% van de vreemdelingen die het land uit moeten, is niet met zekerheid vast te stellen of ze dat ook daadwerkelijk hebben gedaan.

Bij het vertrek van vreemdelingen zijn veel verschillende partijen en organisaties betrokken, zoals de Dienst Terugkeer en Vertrek en de Koninklijke Marechaussee, maar ook Non Gouvernementele Organisatie’s. De Inspectie constateert dat het delen van informatie tussen alle partijen een aandachtspunt blijft. Het gaat dan bijvoorbeeld om de uitwisseling van medische informatie, maar ook over meegebrachte bagage of fysieke kenmerken. Bij gebrekkige informatiedeling bestaat het risico dat een vertrek moet worden geannuleerd, en is er een verhoogde kans op fouten of gebrek aan handelingsperspectief.

Zo’n 60% van de vreemdelingen die het land uit moeten, onttrekt zich aan overheidstoezicht. Daarom is van deze groep niet met zekerheid vast te stellen of zij het land ook daadwerkelijk hebben verlaten. Een belangrijke oorzaak hiervoor zijn de beperkte mogelijkheden die er zijn om gedwongen vertrek te realiseren. Meestal krijgen vreemdelingen die worden uitgezet, een meldplicht of andere vrijheidsbeperkende maatregel. Als grondig gemotiveerd kan worden dat deze minder zware maatregelen niet mogelijk zijn, kan in bepaalde gevallen vreemdelingenbewaring worden opgelegd.

""
Beeld: Mediatheek Rijksoverheid