Onderzoek naar grenstoezicht en opsporing door de KMar

De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoekt hoe de Koninklijke Marechaussee (KMar) mensensmokkel aanpakt op luchthavens, snelwegen en in treinen.

De Inspectie JenV kijkt hierbij naar grenstoezicht, de opsporingsonderzoeken van de KMar en naar de manier waarop zij criminele organisaties en mensensmokkelnetwerken in kaart brengt. Dit onderzoek is een aanvulling op het eerder gestarte onderzoek ‘Toezicht op de maritieme grenzen’ van de Inspectie JenV. Samen geven de onderzoeken een beeld van het grenstoezicht in Nederland.

Als daar aanleiding voor is, zal de Inspectie JenV in haar onderzoeksrapport leer- en verbeterpunten formuleren om het grenstoezicht en/of de opsporing van mensensmokkel te verbeteren.