Reactie minister op: Staat van de rampenbestrijding 2013

Aanbiedingsbrief van minister Opstelten bij de rapportage Staat van de Rampenbestrijding van de Inspectie Veiligheid en Justitie (Inspectie VenJ). De Inspectie heeft onderzocht in hoeverre de prestaties die de Wet veiligheidsregio’s voorschrijft op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing door de veiligheidsregio’s zijn gerealiseerd.