Brief aan OVV over onbereikbaarheid 112

De Inspectie Justitie en Veiligheid, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en Agentschap Telecom (hierna: inspecties) reageren in de bijlage op een brief van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). De OVV ging in zijn brief in op het rapport ‘Onbereikbaarheid van 112 op 24 juni 2019’ van de drie inspecties.