Brief opvolging vergunningverlening evenementen

De Inspectie Justitie en Veiligheid  (Inspectie JenV) deed vervolgonderzoek bij een aantal gemeenten en Veiligheidsregio’s naar de vergunningverlening bij publieksevenementen. Deze gemeenten en Veiligheidsregio's weten elkaar goed te vinden, blijkt uit de gesprekken die de Inspectie  JenV met hen heeft gevoerd.