Plan van aanpak crisiscommunicatie 112

Plan van aanpak van een onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid naar de crisiscommunicatie bij de uitval van het nationale noodnummer 112 op 24 juni 2019.