Zelfevaluatie-instrument

Het zelfevaluatie-instrument is een instrument dat de Inspectie Veiligheid en Justitie heeft ontwikkeld. Met behulp van dit instrument kunnen de veiligheidsregio’s zelfstandig hun jaarlijkse systeemoefening en GRIP 3/4-incidenten evalueren. De Inspectie wil met dit zelfevaluatie-instrument de kennis en ervaringen delen die zij de afgelopen jaren heeft opgedaan bij haar (RADAR)onderzoeken.