Memo n.a.v. monitoring aanbevelingen duikongeval Koedijk - rapport 2015

De Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) heeft in 2022, in het kader van regulier toezicht, met 4 regio’s en het netwerk Waterongevallenbeheersing gesprekken gevoerd over de stand van zaken rondom waterongevallen. Hierbij is de Inspectie JenV de opvolging van de aanbevelingen met betrekking tot het brandweerduiken in relatie tot het Inspectierapport ‘Het duikongeval in Koedijk 4 augustus 2014’ nagegaan. De gesprekken zijn gevoerd rondom de thema’s robuuste organisatie, veilig werken en vakbekwaamheid. Deze bijlage bevat de bevindingen en beschouwingen van de Inspectie die zij uit de gevoerde gesprekken de veiligheidsregio en toegestuurde documenten heeft opgedaan. Daarnaast bevat het aanbevelingen voor de betrokken partijen op de drie genoemde thema’s.