Staat van de rampenbestrijding Tussenrapportage stand van zaken eind 2011

De Inspectie VenJ onderzoekt periodiek het niveau van de rampenbestrijding in Nederland. Als vervolg op de ‘Staat van de rampenbestrijding’ van april 2010 en in aanloop naar de volgende ‘Staat van de rampenbestrijding’ begin 2013 is een tussenrapportage 2012 verschenen. Deze tussenrapportage geeft op hoofdlijnen een overzicht van de ontwikkelingen op het terrein van de rampenbestrijding en crisisbeheersing en geeft vooral het landelijke beeld van de voorbereidingen op de rampenbestrijding en crisisbestrijding weer.