Staat van de rampenbestrijding 2013 (deel A en B)

Voor 'De Staat van de Rampenbestrijding 2013' onderzocht de de Inspectie Veiligheid en Justitie de effectiviteit van de rampenbestrijding in Nederland in de periode maart 2010 – oktober 2012. Deel A van beschrijft de stand van zaken en actuele ontwikkelingen. Deel B geeft informatie over het functioneren van de Wet Veiligheidregio's en het Besluit Veiligheidsregio's.