Nulmeting organisatie rampenbestrijding Bonaire

In deze rapportage wordt weergegeven in welke mate het eiland Bonaire is voorbereid op het bestrijden van rampen en crises. Hierbij heeft de Inspectie nadrukkelijk de lokale situatie en mogelijkheden in het oog gehouden.