Rapport Continuïteit van meldkamers

De Inspectie Justitie en Veiligheid en Agentschap Telecom hebben onderzoek gedaan naar de continuïteit van meldkamers. In dit rapport worden de resultaten van dit onderzoek beschreven.