Rapport Samenhangend inspectiebeeld cybersecurity vitale processen 2020-2021

Een groot deel van de onderzochte vitale organisaties in Nederland beseft hoe belangrijk zijn digitale weerbaarheid is en verbetert die telkens. Om alert te blijven op die verbeteringen van de cybersecurity ofwel de digitale veiligheid is wel de kritische blik van toezichthouders nodig.