Gecombineerde wederhoortabel onderzoek Continuïteit van meldkamers

Terugkoppeling van de Inspectie Justitie en Veiligheid op de reacties (in het kader van wederhoor) van betrokkenen op het rapport Continuïteit van meldkamers.