Contactdag Rampenbestrijding en Crisisbeheersing 2014

‘Ik vond het een leuke en inhoudelijke dag vandaag. Complimenten voor de organisatie hiervan. Het heeft mij op een paar punten weer aan het denken gezet’, aldus een vertegenwoordiger van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Op 18 september 2014 vond de jaarlijkse contactdag Rampenbestrijding en Crisisbeheersing van de Inspectie Veiligheid en Justitie (Inspectie VenJ) plaats. Dit jaar op een centraal gelegen plaats, namelijk de Reehorst in Ede. Ook deze keer was het uitwisselen van kennis en ervaring tussen de Inspectie en de veiligheidsregio’s de onderliggende gedachte.

De koers van de Inspectie: 'het doorontwikkelen van het toezicht, gericht op prestaties en kwaliteit '

Na een welkomstwoord door de directeur Toezicht, Ewald Riks werd de dag officieel geopend door het hoofd van de Inspectie, Gertjan Bos. Hij ging in op de koers van de Inspectie: het doorontwikkelen van het toezicht, gericht op prestaties en kwaliteit . Hij gaf het stokje door aan het team Rampenbestrijding en Crisisbeheersing, dat de stand van zaken rond de nieuwe Staat van de Rampenbestrijding presenteerde. Achtereenvolgens kwamen de doorontwikkeling van deze staat, de systeemtesten en de komende en al gestarte onderzoeken aan de orde.

Presentaties

Auke Beekhuis van de Veiligheidsregio Gelderland Midden verzorgde een presentatie over de evaluatiesystematiek die in zijn regio wordt toegepast. Kern van deze systematiek is dat binnen 48 uur na een incident elk teamlid van een ingezet team een individueel evaluatieverslag inlevert. Op basis van deze evaluatieverslagen wordt een evaluatierapport opgesteld.

Na een pauze met gelegenheid voor netwerken werden de presentaties voortgezet door Rob Willems van de Radboud Universiteit in Nijmegen. De (on)mogelijkheden van prestatiegericht evalueren en de repercussies voor sturing en toezicht stond centraal. Ook werd ingegaan op de vraag waarop crisisoefeningen worden geëvalueerd en hoe dat er uit zou kunnen zien als er meer op te leveren prestaties wordt geëvalueerd.

Zoals gebruikelijk op de contactdagen werd de tijd genomen voor een heerlijke lunch en het verstevigen van de onderlinge contacten.

Na de lunch was het podium aan Bas Oude Hengel van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. In zijn presentatie ging hij in op de continuïteit van de dienstverlening in zijn regio bij uitval van de telecommunicatie.

De laatste presentatie werd verzorgd door de Veiligheidsregio Utrecht. Eric van Borkulo en Guus Welter presenteerden het Veiligheidsinformatiecentrum (VIC). Het VIC is een centrum dat dagelijks zicht biedt op risico's en ontwikkelingen. In het VIC wordt samengewerkt met (veiligheids)partners en gemeenten, om pro-actief te kunnen inspelen op (dreigende) risico's. De presentatie maakte duidelijk waarom het VIC is ontstaan, wat de wettelijke basis is, wat de eerste bevindingen van het VIC zijn en welke plaats het VIC in de toekomst zal krijgen.

Aan het eind van de dag kon worden teruggekeken op een mooie en informatieve dag, die werd afgesloten door de directeur Toezicht.

De datum van de volgende contactdag is 11 juni 2015. Noteer deze datum vast in de agenda. Meer informatie over de contactdag 2015 volgt uiteraard.