75 jaar toezicht op de brandweer

Op 15 oktober 2015 bestaat er 75 jaar toezicht op de brandweer in Nederland. Ter gelegenheid hiervan heeft de Inspectie Veiligheid en Justitie een gelijknamig jubileumboek laten samenstellen. Het eerste exemplaar van het jubileumboek is tijdens het Congres Brandweer Nederland overhandigd aan de voorzitter van Brandweer Nederland.

Samenvatting van het boek

Het boek '75 jaar toezicht op de brandweer' beschrijft de ontwikkeling van dat toezicht in samenhang met de ontwikkeling van het brandweerwezen. Het boek kent een thematische chronologische opbouw en begint bij het opzetten van de Inspectie. De Inspectie kent zijn oorsprong in de beginjaren van de Tweede Wereldoorlog. Als de rust weer terugkeert in Nederland is er ruimte voor professionalisering van de Inspectie en de brandweer. De daaropvolgende periode wordt gekenmerkt door organisatorische veranderingen, zoals het opgaan van de districtsinspecties in de landelijke Inspectie. Het einde van de vorige eeuw en het begin van deze eeuw worden gekenmerkt door een aantal rampen dat Nederland heeft getroffen. De belangrijke rol die de Inspectie heeft gespeeld en de lessen die hieruit geleerd zijn staan uiteraard beschreven. Het boek wordt afgesloten met een terugblik op de afgelopen tien jaar van de Inspectie en een vooruitblik naar wat de komende tijd kan worden verwacht.

Interviews met sleutelfiguren

In het boek zijn interviews opgenomen met sleutelfiguren bij de brandweer en de (voormalige) Inspectie(s). Van de interviews zijn ook videofragmenten beschikbaar. Laat u leiden naar vroegere tijden door de kopstukken van toen met de inzichten van nu.