Verbetertrajecten C2000, stand van zaken 2015

De minister nam de aanbevelingen van de expertgroep over en benoemde tien verbetertrajecten die moesten leiden tot verdere verbetering van C2000 en tot herstel van het vertrouwen in het systeem bij de hulpverleners. De minister heeft bij de aanvang van de verbetertrajecten de Inspectie VenJ verzocht de voortgang te monitoren en hierover te rapporteren.

Expertgroep C2000

C2000 is het landelijke communicatiesysteem voor de hulpverleningsdiensten in Nederland. Naar aanleiding van in de praktijk ervaren problemen met C2000 stelde de minister van BZK in 2009 de ‘Expertgroep C2000’ in (de Commissie Berghuijs). De expertgroep kreeg als opdracht de oorzaken van deze problemen vast te stellen en advies te geven over de benodigde maatregelen. In december 2009 verscheen de eindrapportage.

Derde voortgangsrapportage

In 2012 bracht de Inspectie VenJ een eerste voortgangrapportage uit. De tweede rapportage verscheen in 2014. Inmiddels zijn alle verbetertrajecten afgerond. De Inspectie sluit de monitoring van de verbetertrajecten af met een derde en afsluitende voortgangsrapportage.

In het rapport ‘Verbetertrajecten C2000, stand van zaken 2015, 3e voortgangsrapportage’ vindt u een meer gedetailleerde weergave van de bevindingen van de Inspectie.