Inspectie VenJ evalueert Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme

De Inspectie Veiligheid en Justitie evalueert het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme. Zij doet dit op verzoek van de NCTV. Het actieprogramma is door de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) samen met ketenpartners opgesteld om de dreiging die uitgaat van het jihadisme te beperken. De evaluatie moet inzicht geven in de werking van het actieprogramma.