Evaluatie van het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme

Plan van aanpak voor de evaluatie van het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme. Het actieprogramma is opgesteld om de dreiging van het jihadisme te beperken.