Actieprogramma stimuleert integrale aanpak van jihadisme

Het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme geeft een positieve impuls aan de gezamenlijke aanpak van jihadisme. Door het actieprogramma werken partners uit de veiligheidsketen en het sociale domein beter samen. Ook hebben organisaties geïnvesteerd in kennisontwikkeling. Informatiedeling is echter een aandachtspunt. Dit constateert de Inspectie Veiligheid en Justitie in haar rapport ‘Evaluatie van het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme’.

Samenwerkingsverbanden, nieuwe organisaties en meer kennisontwikkeling

Het actieprogramma bevat 38 maatregelen die de dreiging van jihadisme moeten beperken en geeft gemeenten de regie op de lokale aanpak van jihadisme. De Inspectie stelt vast dat implementatie van de maatregelen onder meer heeft geleid tot samenwerkingsverbanden, nieuwe organisaties en meer kennisontwikkeling. Zo werken gemeenten lokaal beter samen met meerdere partners uit zowel het veiligheidsdomein als het sociale domein. Het actieprogramma draagt bij aan de mogelijkheid om in wisselende (multidisciplinaire) samenstellingen met wisselende maatregelen maatwerk te blijven leveren. Volgens de Inspectie is verbreding van de integrale aanpak en investering in de verdere samenwerking tussen gemeenten nodig om de integrale aanpak ook in de toekomst op niveau te houden.

Modelconvenant moet onduidelijkheid rondom informatiedeling wegnemen

Uit de evaluatie van de Inspectie blijkt dat niet voor iedereen duidelijk is welke informatie wanneer wel en niet gedeeld mag worden. Een modelconvenant, opgesteld door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), moet onduidelijkheid hierover wegnemen. Het is nog te vroeg om iets te zeggen over de werking ervan.

Achtergrond van het Actieprogramma en de evaluatie

Het actieprogramma is een initiatief van de NCTV en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Om inzicht te geven in hoe de maatregelen uit het actieprogramma in de praktijk worden gebruikt, heeft de Inspectie op verzoek van de NCTV en het ministerie van SZW een evaluatie uitgevoerd. De resultaten helpen de NCTV en het ministerie van SZW waar nodig bij te sturen en de aanpak te verbeteren.

Beeld: Rijksoverheid.nl