Reactie ministers op de evaluatie van het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme

Beleidsreactie van de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Veiligheid en Justitie op de evaluatie van het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme.