Evaluatie van het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme

Rapport met de evaluatie van het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme. Doel van het actieprogramma is om de dreiging die van het jihadisme uitgaat te beperken. Deze evaluatie kijkt naar de wijze waarop organisaties de maatregelen uit het actieprogramma uitvoeren.