Samenwerking moet beter bij bestrijding rampen op BES-eilanden

Partijen* betrokken bij de bestrijding van rampen op de BES-eilanden moeten beter samenwerken. Dat concludeert de Inspectie Justitie en Veiligheid na onderzoek naar het functioneren van het systeem van rampenbestrijding op de BES-eilanden voor, tijdens en na de orkanen Irma, Jose en Maria in september 2017. Volgens de Inspectie functioneren alle onderdelen van het systeem afzonderlijk goed, maar hebben de betrokken partijen niet voldoende samengewerkt en afgestemd.

Lof voor de inzet van betrokken partijen

De Inspectie prijst de enorme inzet van alle betrokken partijen. Dankzij hen zijn de directe gevolgen van drie orkanen snel bestreden. De eilanden waren voorbereid op de komst van de orkanen. Zo werden burgers geïnformeerd en er waren defensiemensen voor bijstand aanwezig. Het functioneren van de teams afzonderlijk, tijdens en na de passage van de orkanen was op orde. Alle partijen hebben de taken uitgevoerd en gefunctioneerd zoals in hun respectievelijke plannen en procedures is opgenomen.

Verbeterpunten

De logistiek bleek echter een probleem. Omdat er heel veel voor Sint Maarten geregeld moest worden konden Sint Eustatius en Saba daarin meeliften, maar efficiënt ging dit niet. Er waren discussies over taken en bevoegdheden, er was onduidelijkheid over prioritering, levering en over vervoer.

De Rijksvertegenwoordiger, de bestuurlijke schakel tussen Caribisch Nederland en Europees Nederland, is maar beperkt in positie geweest. De Rijksvertegenwoordiger heeft niet opgeschaald naar boven-eilandelijk niveau, hoewel de situatie daar wel naar was.

Tot slot hebben de eilanden en Europees Nederland weinig met elkaar samengewerkt en afgestemd. Zo is er op verschillende momenten op- en afgeschaald en hadden de eilanden een andere verwachting ten aanzien van de nationale opschaling. Zij hadden vooral behoefte aan operationele ondersteuning en afstemming. Ook maakte het feit dat informatie langs verschillende lijnen werd gedeeld het lastig om overzicht bij te houden van actuele en gevalideerde informatie.

Aanbevelingen

In haar rapport doet de Inspectie verschillende aanbevelingen aan de bestuurscolleges van de eilanden en ministeries in Europees Nederland. Zo moeten zij volgens de Inspectie onder andere regelen dat er operationele coördinatie komt bij (boven-)eilandelijke rampen. Ook moeten de partijen elkaars rollen beter leren kennen door met elkaar te oefenen.

* Rampenbestrijdingsteams op Sint Eustatius en Saba, rampenstaf van de Rijksvertegenwoordiger, het Nationaal Crisis Centrum en het Landelijke Operationeel Coördinatiecentrum.

""
Beeld: Pixabay.com