Inspectie JenV analyseert weerbaarheid binnen JenV-ketens

De Inspectie Justitie en Veiligheid (de Inspectie JenV) gaat analyseren hoe samenwerkende organisaties in het justitie- en veiligheidsdomein omgaan met maatschappelijke crises. De Inspectie wil hiermee de balans opmaken van de weerbaarheid en veerkracht van het domein van justitie en veiligheid. 

De Inspectie JenV gaat na welke maatregelen ketens1 in het justitie- en veiligheidsdomein vóór een crisis troffen en hoe die maatregelen hen hielpen de crisis aan te zien komen en erop te reageren. Ook kijkt zij hoe ketens tijdens een crisis hebben gehandeld. Tot slot gaat de Inspectie JenV na of en hoe organisaties vóór en tijdens een crisis hebben geleerd van hun eigen handelen en of dat heeft geleid tot aanpassingen in de manier waarop zij hun werk uitvoeren en hoe zij samenwerken. 

Om langjarige trends te kunnen zien kiest de Inspectie JenV voor een ruime onderzoeksperiode namelijk 2012 tot en met 2021 en bekijkt meerdere (nog nader te bepalen) grotere en kleinere maatschappelijke crises. Hoofdmoot vormen de eigen onderzoeksrapporten die zij in deze periode publiceerde.

1 Dit zijn samenwerkingsverbanden van organisaties die naast hun eigen doelen, één of meer gemeenschappelijk gekozen doelen nastreven. Denk bijvoorbeeld aan een samenwerking van politie, brandweer en veiligheidsregio’ s in crises. 

Verschillende hulpdiensten in actie. Professionals omringd door voertuigen.
Beeld: ©Shutterstock / Maarten Zeehandelaar