Plan van aanpak Bij nadere inspectie

De Inspectie Justitie en Veiligheid wil de balans opmaken van de weerbaarheid en veerkracht van het domein van justitie en veiligheid. De Inspectie  gaat analyseren hoe samenwerkende organisaties in het justitie- en veiligheidsdomein omgaan met maatschappelijke crises. Dit is het plan van aanpak van die analyse.