Inspectie publiceert validatie onderzoek naar omkomen van brandweerman in Den Dolder

De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) heeft haar onderzoek naar een incident waarbij een brandweerman om het leven kwam, gedegen uitgevoerd. De Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) oordeelt dat de VRU kritisch naar het eigen handelen heeft gekeken. De veiligheidsregio heeft daarover een goed navolgbare rapportage met de juiste conclusies opgeleverd.

De Inspectie JenV heeft dit onderzoek van de VRU gevalideerd vanuit haar rol als toezichthouder op de veiligheidsregio’s. Zij gaat na hoe deze hun taken uitvoeren. Met haar validatie wil de Inspectie JenV bijdragen aan het lerend vermogen van organisaties. 
De VRU heeft haar onderzoek via een geschikte methode uitgevoerd, de juiste bronnen geraadpleegd en de juiste informatie verwerkt, aldus de Inspectie JenV. Iedere vraag is zorgvuldig en inhoudelijk beantwoord. Ook waren twee externe specialisten betrokken om de onafhankelijkheid van het onderzoek te waarborgen. 
De brandweer in de regio Utrecht werd op 21 november 2020 opgeroepen om wateroverlast te bestrijden in een appartementencomplex in Den Dolder. Tijdens die werkzaamheden viel een brandweerman van de VRU in een liftschacht. Hij kwam daardoor om het leven.
Door het openen van de liftschacht en het water via de liftschacht af te voeren, ontstonden condities waardoor dit ongeval zich kon voordoen, aldus het VRU-onderzoek.
Vanuit haar streven dat organisaties leren van onderzoeken geeft de Inspectie JenV de VRU de notie mee om blijvend te investeren in opleidingen en oefeningen, met name voor wat betreft risicobewustzijn en het tonen van leiderschap. 
Een andere notie die zij meegeeft, is dat bij elke incidentmelding moet worden beoordeeld of inzet van de brandweer nodig is en tot hoever deze reikt. Wanneer gevaarlijke situaties door de brandweer zijn opgeheven, kan eventueel een dienstverlenend bedrijf het resterende probleem oplossen. 

Provinciehuis Utrecht op de Archimedeslaan 6 met bord waarop het logo van de Veiligheidsregio Utrecht staat.
Beeld: ©VRU