Validatiebrief Incident Den Dolder

De Inspectie Justitie en Veiligheid oordeelt dat de VRU kritisch naar het eigen handelen heeft gekeken. De VRU heeft haar onderzoek naar een incident waarbij een brandweerman om het leven kwam, gedegen uitgevoerd. De veiligheidsregio heeft daarover een goed navolgbare rapportage met de juiste conclusies opgeleverd.