Meldkamers onverminderd zeer kwetsbaar

Meldkamers zijn nog steeds zeer kwetsbaar, ondanks inspanningen van loyale medewerkers. De ICT is bijvoorbeeld sterk verouderd. De Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) en Agentschap Telecom (agentschap) hebben er geen vertrouwen in dat er nu snel verbeteringen worden gerealiseerd. Zij dringen bij de politie en het Bestuurlijk Meldkamer Beraad aan op structurele maatregelen om het hele meldkamerstelsel verder te professionaliseren.

Voor burgers die in nood verkeren, is een meldkamer meestal het eerste contact met hulpdiensten. Uit onderzoeksrapporten van de Inspectie JenV en het agentschap uit 2015 en 2019 bleek dat hulpverlening aan de burger mogelijk in de knel kon komen doordat meldkamers op diverse terreinen niet goed waren toegerust. De uitkomsten van beide onderzoeken waren zorgelijk.

Daarom zijn de toezichthouders nagegaan of hun aanbevelingen tot verbetering zijn opgevolgd.  Dat is nog steeds niet of zeer beperkt gebeurd, concluderen zij.

Uit een onderzoek in opdracht van de politie bleek dat de ICT-infrastructuur – die de technische basis vormt voor het meldkamerstelsel – niet op orde is. In dit onderzoek is slechts een deel van de gehele ICT-infrastructuur onderzocht waardoor volgens de toezichthouders niet alle risico’s in kaart zijn gebracht.

Ook constateren zij dat sturingsinformatie van en over de meldkamers verdeeld is over veel kanalen. Een volledig overzicht van informatie ontbreekt. Hierdoor kunnen besluiten worden genomen op basis van onvolledige informatie.

overzichtsfoto grote ruimte bureau's 112 meldkamer
Beeld: ©mediatheek Rijk / Evert-Jan Daniels