Onderzoek naar voorlichting over brandveilig leven

De brandweer geeft burgers voorlichting hoe zij brand kunnen voorkomen en wat ze kunnen doen als het toch mis gaat. De Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) onderzoekt hoe de brandweer dit doet, over welke middelen zij hiervoor beschikt en of de brandweer inzicht heeft in haar bereik van burgers.

De Inspectie JenV bekijkt daartoe regionale voorlichtingsprogramma’s van de brandweer. Ze gaat na of daarin verbetering mogelijk is zodat burgers zich beter kunnen beschermen tegen brand. 

Ze beziet onder meer of de brandweer in de voorlichting bijvoorbeeld zonnepanelen en elektrische auto’s betrekt en de jongste ontwikkelingen daarin. De Inspectie JenV gaat ook na of de brandweer maatschappelijke ontwikkelingen meeneemt, zoals het langer zelfstandig thuis blijven wonen van ouderen.

Door informatie te verschaffen, hoopt de brandweer op minder branden, minder slachtoffers en minder schade. Brand voorkomen is beter dan blussen. In wet- en regelgeving is echter niets geregeld over het voorlichten van burgers als het gaat om ‘brandveilig leven’. De brandweer doet dit op eigen initiatief of in opdracht van een gemeente. 
 

Een kleine poederblusser, een sproeischuimblusser en een blusdeken in plastic hoesje op een salontafel in een woonkamer.
Beeld: ©Inspectie JenV