Plan van aanpak Brandveilig leven

De Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) onderzoekt de regionale voorlichtingsprogramma’s van de brandweer. De brandweer geeft burgers voorlichting hoe zij brand kunnen voorkomen en wat ze kunnen doen als het toch mis gaat. De Inspectie JenV onderzoekt hoe de brandweer dit doet, over welke middelen zij hiervoor beschikt en of de brandweer inzicht heeft in haar bereik van burgers.