Inspectie JenV onderzoekt mate van voorbereiding op grote incidenten door brandweer

Incidenten als grote branden, hoogwater en overstromingen zullen steeds vaker voorkomen. Daarnaast groeit ook de impact. Oorzaken zijn onder meer klimaatverandering, de energietransitie en maatschappelijke ontwikkelingen zoals de toename van hoogbouw. De Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) onderzoekt in hoeverre de brandweer is voorbereid op de bestrijding van zulke complexe incidenten.

Ze gaat na of brandweerkorpsen uniform te werk gaan bij de aanpak hiervan. Ook kijkt de Inspectie JenV of de brandweerkorpsen effectiever kunnen samenwerken. Een grote natuurbrand of overstroming houdt meestal niet op bij de grens van de gemeente of veiligheidsregio waaronder de brandweer valt. Het is daarom belangrijk dat korpsen met elkaar samenwerken en een incident op dezelfde manier aanpakken.
Verder wordt onderzocht hoe groot de slagkracht van de brandweer is. De Inspectie JenV wil onder meer weten of de brandweer voldoende goed toegerust personeel en voldoende middelen heeft om een groot incident langdurig te bestrijden. Een flinke brand bijvoorbeeld kost immers veel tijd om te blussen.

Bluswagen in actie: grote rode brandweerwagen blust een al bijna gedoofde brand.
Beeld: ©Inspectie Justitie en Veiligheid