Jaarbericht 2017 Inspectie Justitie en Veiligheid

Dit jaarbericht van de Inspectie Justitie en Veiligheid geeft in het kort een beeld over 2017. Een overzicht van wat goed gaat, waar verbetering mogelijk is, wat een incident is en wat een structureel aandachtspunt. De komende jaren zal de Inspectie meer periodieke beelden publiceren.