Tabel wederhoor Parate kennis noodhulp

De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzocht of agenten uit het hoofd weten wat ze moeten doen in noodsituaties. Dit is de reactie op wederhoor bij het rapport.