Toezicht Sociaal Domein onderzoekt zorg en begeleiding aan Donny M.

Toezicht Sociaal Domein gaat onderzoeken in hoeverre er passende begeleiding, ondersteuning en zorg is verleend aan Donny M. en hoe betrokken partijen in het zorg-, veiligheids- en sociaal domein hebben samengewerkt. M. wordt verdacht van het ontvoeren en vermoorden van de 9-jarige Gino in juni 2022. De dood van de jongen schokte de samenleving.

Toezicht Sociaal Domein, het samenwerkingsverband van vier Rijksinspecties, doet dit onderzoek in samenwerking met de lokale toezichthouder van de gemeente Sittard-Geleen. Zij doen dit samen omdat er verschillende organisaties en professionals uit het straf-zorg-sociaal domein betrokken zijn geweest bij de verdachte vóór juni van dit jaar.

De toezichthouders willen met dit onderzoek een samenhangend beeld krijgen van de begeleiding, zorg en ondersteuning die de verdachte kreeg. Zij willen in kaart brengen wat daarbij goed en niet goed ging en daarmee leer- en verbeterpunten formuleren voor de toekomst.

De verwachting is dat het onderzoeksrapport in het voorjaar van 2023 wordt gepubliceerd.

Beeld: Pixabay.com