Rapport Doorlichting Penitentiair Psychiatrische Centra

Uit een doorlichting van de Inspectie Justitie en Veiligheid bij de vier Penitentiaire Psychiatrische Centra (PPC’s) blijkt dat deze hun gedetineerde patiënten respectvol en humaan behandelen. De behandeling is volledig volgens de normen qua intake, screening en selectie, bejegening en rapportage.