De Woenselse Poort op schema met uitvoering integraal actieplan

Forensisch Psychiatrisch Kliniek De Woenselse Poort ligt op schema met het uitvoeren van haar integraal actieplan voor verbetering van het leef- en werkklimaat. De meeste acties op het terrein van de formatie, het ziekteverzuim, opleiding en training van het personeel en de interne veiligheid zijn doorgevoerd. Ook investeert De Woenselse Poort in een verandering in houding en gedrag bij medewerkers. De faciliteiten die hiervoor nodig zijn, zoals de aanwezigheid van een sterk leidinggevend kader en voldoende personele bezetting, worden steeds beter gewaarborgd. Dit concluderen de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting na inspecties in september 2017.

Overzicht op het geheel en anticiperen op onderlinge verschillen van belang

Teams binnen De Woenselse Poort verkeren in hun eigen fase van ontwikkeling. De mate van zichtbaarheid van veranderingen verschilt dan ook per afdeling. Dit vraagt van de leidinggevenden, vooral van het duale koppel teamleider en regiebehandelaar, continue aansluiting bij de ontwikkelfase van hun team en sturing daarop. Het managementteam heeft daarbij de taak om overzicht op het geheel te houden en te anticiperen op de onderlinge verschillen. De Inspecties constateren dat met name het ontwikkelen van de forensische scherpte en het terugdringen van handelingsverlegenheid onderwerpen zijn die continue onderwerp van aandacht zijn en waar blijvend op gestuurd moet worden.

Voortgang verbetertraject beoordeeld tijdens vier vervolgbezoeken

In het kader van het gezamenlijke vervolgonderzoek bezochten de Inspecties De Woenselse Poort op 23 februari 2017, 20 april 2017 en 22 juni 2017. In deze bezoeken beoordeelden de Inspecties de voortgang van het verbetertraject en besteedden zij aandacht aan de effecten van de verbeteracties voor medewerkers en cliƫnten. Begin 2018 zullen de Inspecties een eindrapport opleveren.

Foto: De Woenselse Poort