Taakuitvoering RJJI De Hunnerberg steeds beter op orde, wel nog werken aan aantal forse verbeterpunten

De Rijks Justitiële Jeugdinrichting (RJJI) De Hunnerberg in Nijmegen heeft zijn taakuitvoering steeds beter op orde. Dat constateren de Inspectie Justitie en Veiligheid, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting, de Inspectie van het Onderwijs en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid na een tussentijds toezicht bij de jeugdinrichting.

Zo is het registratiesysteem van disciplinaire straffen op orde, worden kamers en lockers structureel gecontroleerd en is het ziekteverzuim teruggedrongen. Een vervolgonderzoek vinden de Inspecties dan ook niet meer nodig. De RJJI moet echter nog wel werken aan het verbeteren van onder andere de analyse van incidenten en medische screening in het weekend. De Inspecties verwachten dat de RJJI binnen acht weken aangeeft op welke wijze zij de verbeteringen gaat doorvoeren en dat ze de Inspecties hierover schriftelijk informeert. Eventuele openstaande punten worden meegenomen in een volgend onderzoek naar justitiële jeugdinrichtingen.

""
Beeld: DJI