Validatie evaluaties schietincident Utrecht 18 maart 2019

Organisaties en hulpdiensten die zijn ingezet bij het schietincident in de Utrechtse tram onderzoeken hun eigen functioneren. De Inspectie Justitie en Veiligheid valideert deze evaluaties om de betrouwbaarheid van de resultaten te meten. De evaluaties van betrokken organisaties richten zich op het functioneren van de lokale en de nationale crisisorganisaties, op het functioneren van de politie en op de vraag of er signalen bekend waren dat de verdachte radicaliseerde.