Klachten

Hebben mensen een individueel probleem met een incassodienstverlener dan kunnen ze dat melden bij de incassodienstverlener. Leidt dit niet tot een oplossing dan is de vervolgstap naar een onafhankelijke geschillencommissie waar de incassodienstverlener verplicht bij aangesloten moet zijn. De Inspectie kan geen individuele klachten van schuldenaren of schuldeisers in behandeling nemen. De Inspectie gebruikt klachten wel als signalen voor haar toezicht. Uw melding helpt de Inspectie om keuzes te maken in haar toezicht en om te bepalen welke incassodienstverleners worden onderzocht.

Mensen kunnen een melding maken bij de Inspectie Justitie en Veiligheid via dit formulierĀ als zij denken dat een incassodienstverlener zich niet aan de regels houdt.