Bijlage IIa overzicht opvolging aanbevelingen rapport continuïteit van de meldkamers 2019

Dit is de bijlage bij de reactie van DGPenV op de brief Opvolging aanbevelingen onderzoek continuïteit meldkamers van de Inspectie Veiligheid en Justitie en het Agentschap Telecom aan het Bestuurlijk Meldkamer Beraad.