Brief Taskforce IND

Bij de inzet van een Taskforce om de achterstand in behandeling van asielaanvragen bij de IND weg te werken stond snelheid voorop, niet de zorgvuldigheid. Hierdoor is een risico ontstaan dat asielaanvragen onterecht zijn ingewilligd of afgewezen. Ook is de Tweede Kamer niet steeds op open wijze geïnformeerd over knelpunten bij de uitvoering van de Taskforce-opdracht.